Wonen

Wonen

Het doel van de initiatiefgroep is in Oost-Groningen andere manieren van wonen te realiseren. Woongroepen, waarbij mensen elkaar helpen, ondersteunen en toch privacy hebben.

Als je een actief leven hebt, ben je gewend om zelf aan de knoppen te draaien.

Dat hoeft niet te veranderen. Er ontstaan in Nederland steeds meer woonprojecten, waarin mensen met behoud van zelfstandigheid en privacy samen leven in een hofje, wijk of in woongroep- appartementen.

Ze helpen elkaar, koken soms samen, ondersteunen elkaar.
Bij voorbeeld artsenbezoek, hebben gedeelde kranten of tijdschrift abonnementen, gedeeld autobezit enz.
Sommigen vinden een moestuin prachtig om te onderhouden, anderen hebben weer andere kwaliteiten waar de groep gebruik van kan maken.

Over 25 jaar zullen er volgens het CBS 1,3 miljoen meer alleenstaande 65-plussers zijn dan begin 2015. Over hun woonbehoefte zegt het CBS:
“Gelijkvloers, geen drempels en liefst op een manier dat ze niet vereenzamen en ook voor elkaar kunnen zorgen”.

Het lijkt ons ideaal, als we een woonvorm kunnen realiseren, die niet alleen levensloopbestendig is voor haar bewoners, maar ook aan meerdere generaties veilige woonruimte biedt.
Daarmee voorkom je een gelijk opgaande veroudering met op het laatst alleen maar zorg voor iedereen.

Wij willen zowel koop als huur mogelijk te maken.