VISIE

VISIE

Het beeld dat de coöperatie vereniging voor ogen staat, omvat het realiseren van kleinschalige vormen van woongemeenschappen inclusief het aanbod van goede voeding.

Daarnaast het aanbieden van zorg voor mensen van alle leeftijden in een samenhangend netwerk zodra deze benodigd wordt. Daarvoor is het nodig vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen, met als doel dat mensen zelf meer regie kunnen blijven voeren over hun leven, het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving.
Aandacht voor welzijn en preventie voorkomt onnodige kosten en verhoogt de kwaliteit van leven. In Oldambt zijn er vele initiatieven, activiteiten, deskundigheden en talenten aanwezig die als diensten actief met elkaar kunnen samenwerken. Tezamen vormen zij knooppunten in een netwerk die met elkaar zijn verbonden. De coöperatieve vereniging wil binnen een dergelijk netwerk de samenwerking stimuleren door verbindingen te leggen en een spreekbuis te zijn namens de leden naar instanties en organisaties. Dit alles is er op gericht om de inwoners van Oldambt kwaliteit van leven te geven en op het door hen gewenste niveau te houden.
De coöperatieve vereniging is gebaseerd op solidariteit en betrokkenheid. Het zijn de kenmerken die de kracht van de coöperatieve vereniging bepalen. De leden zijn solidair aan de coöperatie vereniging en aan de medeleden en tonen zich betrokken. Dat betekent dat zij zich naar vermogen inzetten voor de activiteiten die de coöperatie vereniging ontplooit.