Hello world!

Hello world!

In 2016 is een initiatiefgroep opgericht met als doel in Oost-Groningen andere manieren van (compleet) wonen te realiseren. Denk hierbij aan woongroepen, waarbij mensen elkaar ondersteunen en toch privacy hebben.  

De initiatiefgroep vindt dat voeding in zo’n woongroep erg belangrijk is en dat er zeker voor ouderen veel verbeteringen mogelijk zijn, met name door gebruikmaking van afgestemde voeding ter voorkoming van de meest voorkomende (ouderdom)kwalen.

De voeding is voornamelijk geënt op het gebruik van verse, biologische (-dynamische) producten.

Tevens is het van belang bewoners gebruik kunnen maken van bewegingsprogramma’s die mede gebaseerd zijn op individuele mogelijkheden.

Verder is de initiatiefgroep van mening dat de zorg anders kan functioneren en dat er beter kan worden omgegaan met mensen, waardoor het zowel voor de zorgvragers als voor de mensen die in de zorg werken, prettiger werken is en met meer voldoening dan in de vaak onderbezette reguliere zorg. Vooral  specifieke aandacht voor de bewoner is iets wat tegenwoordig ontbeert wegens tijdgebrek, kosten die opgaan aan managementposities of onprofessionaliteit van de zorg verlenende instantie of individuele zorgverlener.

Kortom: we willen goudvoormekaar zijn!

Je hoeft niet oud te zijn of zorg nodig te hebben om met ons mee te doen.

Jong en oud (vanaf 0 tot 100) in Oost-Groningen worden door ons uitgenodigd om met ons mee te denken.

En als u denkt; ik ben nog niet zo ver om in een woongemeenschap te gaan, nog niet afhankelijk van zorg, dan bent u toch welkom bij ons initiatief.

Koppel het los van wat u nu zou willen of nodig denkt te hebben. Zie het als een bijdrage aan de gemeenschap, dat ons initiatief gestalte krijgt in onze provincie!

Wellicht maakt u er ooit wel gebruik van, maar dan is er, mede dankzij u, al iets gerealiseerd.

Doe mee!, denk mee!! Steun ons initiatief!!!

Het doel van de stichting c.q. coöperatieve vereniging is het bieden van woon-, welzijn- en zorgfaciliteiten en diensten aan haar leden, mede vanuit de volgende kernwaarden vanuit de antroposofie:
Ruimte bieden voor de ontwikkeling van het individu;

Ruimte bieden voor spiritualiteit en verbinding met het maatschappelijke;

Ruimte voor betrokkenheid met elkaar, ruimte en aandacht voor kwaliteit, creatie en vernieuwing, ruimte bieden voor idealen.

Ons initiatief is geïnspireerd door kernwaarden uit de antroposofie, maar is uiteraard voor iedereen toegankelijk.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *