Activiteiten

Activiteiten

Woensdag 11 april 2018 heeft de oprichting van de coöperatieve vereniging Goudvoormekaar plaats gevonden in de Harbour Jazzclub te Winschoten met belangstellenden.

Vrijdag 25 mei 2018 is de akte van oprichting van onze coöperatie bij notaris Weggemans te Wedde gepasseerd.

Vrijdag 22 juni 2018 heeft Goudvoormekaar een tuinfeest in Galerie Waarkunst Hoofdweg 1, 9942 PA Het Waar voor leden en geïnteresseerden georganiseerd.

Woensdag 19 september 2018 heeft Goudvoormekaar een bijeenkomst in de Halte Democratie gehouden (naast de Harbour Jazz Club) aan de Havenkade West 1 in Winschoten.

Donderdag 8 november 2018 heeft Goudvoormekaar een Masterclass broodbakken en het bereiden van Vega-hapjes georganiseerd in Galerie Waarkunst voor leden en belangstellenden.

Woensdag 12 december 2018 heeft Goudvoormekaar een bijeenkomst georganiseerd in Galerie Waarkunst met de inbreng van KUUB Groningen. Hierbij heeft KUUB – met gebruikmaking van workshops – een toelichting gegeven op het ontwikkelproces waarbij inzicht is verstrekt in de financiële aspecten, het kiezen van een locatie en het goed organiseren van het collectief. Zie ook https://www.kuub.info/goudvoormekaar/

Woensdag 27 maart 2019 heeft Goudvoormekaar een bijeenkomst georganiseerd in Halte Democratie, waarin onder meer een presentatie is gegeven door de heer Pieter Parmentier van https://www.erfdelen.nl/ waarin boerderijen die beschikbaar komen worden verbouwd tot woongelegenheden voor met name ouderen. Dit is in eerste instantie in Overijssel gestart maar men wil landelijke inzet bewerkstelligen.

Tevens is tijdens deze bijeenkomst stil gestaan bij de uitkomsten van de enquête zoals uitgevoerd in december 2018 met KUUB en zijn de plannen en activiteiten voor 2019 verder ontvouwd.

Op 18 mei 2019 hebben een aantal van onze leden zich opgegeven voor een excursie naar Vriendenerf Olst https://www.vriendenerf.nl/.

Op 12 juni 2019 is onze eerste ALV (algemene ledenvergadering) gehouden in de Harbour Jazzclub te Winschoten.

Op 29 juni 2019 hebben we een Midzomerfeest georganiseerd in Het Waar bij Galerie Waarkunst Hoofdweg 1.

Op 23 augustus 2019 hebben we een 2e excursie georganiseerd naar woongemeenschap De Zandroos te Diever. 

In het laatste kwartaal van 2019 worden nog een aantal activiteiten gepland…..