Home

Home

In 2016 is een initiatiefgroep opgericht met als doel in Oost-Groningen andere manieren van (compleet) wonen te realiseren. Denk hierbij aan woongroepen, waarbij mensen elkaar ondersteunen en toch privacy hebben.

De initiatiefgroep vindt dat voeding in zo’n woongroep erg belangrijk is en dat er zeker voor ouderen veel verbeteringen mogelijk zijn, met name door gebruikmaking van afgestemde voeding ter voorkoming van de meest voorkomende (ouderdoms)kwalen.

De voeding is voornamelijk geënt op het gebruik van verse, biologische (-dynamische) producten.

Tevens is het van belang bewoners gebruik kunnen maken van bewegingsprogramma’s die mede gebaseerd zijn op individuele mogelijkheden.

Verder is de initiatiefgroep van mening dat de zorg anders kan functioneren en dat er beter kan worden omgegaan met mensen, waardoor het zowel voor de zorgvragers als voor de mensen die in de zorg werken, prettiger werken is en met meer voldoening dan in de vaak onderbezette reguliere zorg. Vooral  specifieke aandacht voor de bewoner is iets wat tegenwoordig ontbeert wegens tijdgebrek, kosten die opgaan aan managementposities of onprofessionaliteit van de zorg verlenende instantie of individuele zorgverlener.