Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4

Beste leden en belangstellenden,

Dit is de 4de nieuwsbrief van Goudvoormekaar.

Zo kunnen wij u op de hoogte brengen van de laatste activiteiten die we als Goudvoormekaar hebben georganiseerd en we melden u de activiteiten van de komende tijd. We zijn van plan elk kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen, maar ook als er tussentijds iets te melden is.

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Mail ons dan op ons vaste emailadres: info@goudvoormekaar.nl en bekijk ook regelmatig onze website: www.goudvoormekaar.nu 

Vooraankondiging algemene bijeenkomst woensdag 12 december

Wij nodigen iedereen uit op onze eerstvolgende bijeenkomst op 12 december in Galerie Waarkunst in Het Waar. Om in alle rust met elkaar te kunnen praten heten we u welkom vanaf 17.00 uur met broodjes en soep. De definitieve uitnodiging voor 12 december a.s. volgt! 

U kunt zich hiervoor dan ook aanmelden via info@goudvoormekaar.nl.

Professionele begeleiding erbij

Nu we steeds dichter komen bij het punt dat we deskundigen erbij moeten halen om verder te komen met onze plannen, krijgen we 12 december ondersteuning van bureau Kuub, die projecten als het onze helpen verwezenlijken. Dit bureau zal deze avond een interessante workshop houden met ons.

Uitslag enquete

Als u tot de belangstellenden hoort bent u via de mail  op de hoogte gebracht van de uitslag van onze enquete en deze zal ook gebruikt worden tijdens de workshop.

Het gaat goed met ons initiatief!

We hebben zinvolle gesprekken gehad met de gemeente Oldambt, met projectleiding Blauwestad en met adviesbureau Kuub, die initiatieven als het onze kan begeleiden naar realisatie van onze dromen.

Werkgroep Wonen

Onze werkgroep is op plekken gaan kijken: in het centrum van Winschoten en in de Blauwestad. Wat een mogelijkheden hebben we hier !
Rust, ruimte, plekken die nog niet zijn ingevuld, veel lagere grond- en huizenprijzen dan elders: kortom: Oost-Groningen heeft voor ons project vele voordelen!

Werkgroep Verbinding: Masterclass Brood bakken en Vegahapjes een succes!

Tot ons grote genoegen werd de door ons georganiseerde Masterclass in ‘t Waar een succes!  Aanvankelijk waren we als bestuur toch wat bezorgd dat deze voedingsavond weinig belangstelling zou krijgen, maar er meldden zich steeds meer mensen aan. Mirja Wark (overheerlijk brood) en Sofie van Rijn ( Vegahapjes) gaven zoveel tips en uitleg hoe je zelf aan de slag kunt gaan, dat de bezoekers enthousiast naar huis gingen. Op deze avond waren we met maar liefst 33 mensen, waarvan er velen nog niet eerder met ons initiatief in aanraking waren gekomen. We hebben dus niet alleen veel lekkers geproefd, maar kregen er ook nieuwe belangstellenden en zelfs leden erbij!!!

Doe ook mee!

We hebben niet alleen mensen nodig die heel graag in een van onze woongemeenschappen of hofjes zouden willen wonen, maar ook mensen die meedenken en onze initiatieven zo goed vinden dat ze ons graag willen steunen!

Wilt u ons helpen middels lidmaatschap, donatie of legaat of schenking:

NL 61TRIO 0379 3099 71 t.n.v. Goudvoormekaar Coöp. U.A.

Welkom dus op 12 december: als lid of belangstellende kunt u een definitieve uitnodiging met het programma van de avond verwachten.