Laatste nieuws

Laatste nieuws

Weer een stap:  van ING naar de Triodos bank. Hoewel we ING dankbaar zijn, dat zij voor ons als enige bank een rekening wilden openen toen we nog geen coöperatieve vereniging waren, zijn we nu toch overgestapt. Wij willen een bank die zich inzet voor natuur en gezondheid, dierenwelzijn en die zich bezorgd toont om de klimaatverandering. Een bank die niet in wapens of clusterbommen investeert of dubieuze oliepijpleidingen door natuurgebieden aanlegt, die niet medeverantwoordelijk wil zijn voor het kappen van regenwouden. Die mensenrechten en  transparantie hoog in het vaandel heeft. [1]Daar past helaas de ING niet bij. Wij vinden met de Triodosbank een antroposofisch georiënteerde bank, die heel goed past bij onze idealen. Ons rekeningnummer is aangepast in:

NL 61 TRIO 0379 3099 71 t.n.v. Goudvoormekaar Coöp. U.A.

Wilt u, als u ons wilt steunen middels lidmaatschap, donatie of legaat dus ons nieuwe rekeningnummer gebruiken.[1] (zie ook: www.duurzaamthuis.nl: bankvergelijk).